Ouderraad

De ouderraad heeft binnen onze school een belangrijke functie. Belangrijke taken voor de ouderraad zijn het organiseren van en het helpen bij allerlei activiteiten voor de leerlingen en ouders, zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, het boekenbal, de Koningsspelen, het pleinfeest enz. Ook heeft de ouderraad de taak ouders te stimuleren, te motiveren en te betrekken bij allerlei ondersteunende werkzaamheden voor de school. De ouderraad van onze school bestaat uit een bestuur en leden. Het bestuur wordt op de zakelijke ouderavond gekozen door de aanwezige ouders en heeft zitting voor een periode van 3 jaar.