Tijd voor Toekomst

Tijd voor Toekomst is een project dat investeert in de jeugd van de provincie Groningen. Het wil bereiken dat kinderen dezelfde kansen krijgen, welke achtergrond ze ook hebben en waar ze ook wonen. Groninger gemeenten, provincie, kennisinstellingen als RUG en Hanzehogeschool en aanbieders van lesprogramma's werken samen met scholen om dat mogelijk te maken. 

Vanaf dit schooljaar (2023 - 2024) doet de Neuteboomschool mee aan de structurele fase van het project Tijd voor Toekomst. Een belangrijk speerpunt in deze periode is een goede aansluiting van het project op de thema's binnen het curriculum van de school. Een groot deel van het aanbod van het project zal plaatsvinden in een facultatieve verleningen van de schooldag. De activiteiten die worden aangeboden zijn gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talenten en het verbreden van de horizon van kinderen. Deze activiteiten zijn steeds gekoppeld aan één van de gekozen thema's: Kunst en Cultuur, Natuur en Techniek, Bewegen en Sport, Taal, lezen en schrijven, Healthy Leefstijl

Voor meer informatie over het project Tijd voor Toekomst kunt u terecht op de website

Gezonde lunch

In het schooljaar 2022-2023 is er een pilot gedraaid met een gezonde schoollunch op de maandagmiddag. Inmiddels is dat uitgebreid naar een gezonde schoollunch op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.