Ouders

Een goed contact tussen school en ouders is erg belangrijk. Het is niet voor niets één van de uitgangspunten van onze school. Wij vinden het belangrijk u te informeren over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken en vanzelfsprekend over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als de ouders ons op de hoogte houden van belangrijke zaken betreffende hun kind. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Ook doen wij als school een beroep op ouders om mee te werken aan het organiseren en uitvoeren van activiteiten. Ondersteunende werkzaamheden door ouders vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten en locatie directeur.