Op deze pagina staan alle belangrijke documenten voor onze (toekomstige) ouders en andere geïnteresseerden.

Schoolgids

Onze schoolgids is bedoeld voor de ouders/verzorgers die nu kinderen op onze school hebben en voor ouder/verzorgers van nieuwe leerlingen. In deze gids proberen we u een indruk te geven van onze school en wat u van ons onderwijs mag verwachten.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen moeilijk. Deze schoolgids kan ouders/verzorgers helpen bij het bewust kiezen van een school voor hun kind(eren). In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren.

U maakt een belangrijke keuze, want u vertrouwt uw kind vele jaren toe aan de zorg van de school. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Wij zijn ons er van bewust dat deze gids u slechts een indruk kan geven. Vanzelfsprekend zijn wij bereid u alle verdere informatie te verschaffen. We hebben geprobeerd zo goed mogelijk alle belangrijke onderwerpen in deze gids te beschrijven. U kunt de schoolgids hier downloaden. 

Schoolplan

Elke 4 jaar maken we een schoolplan waarin we onze visie en strategie vastleggen. Het nieuwe schoolplan voor de periode 2019 - 2023 kunt u hier downloaden. 

Schooljaarplan

In het schooljaarplan staat beschreven aan welke doelen de school werkt.
Het schooljaarplan is hier te downloaden.

Schooljaarverslag

Het schooljaarverslag kunt u hier downloaden. 

Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van Passend onderwijs dienen alle basisscholen een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden die de school heeft als het gaat om het bieden van onderwijsondersteuning aan leerlingen. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen geven een overzicht van het aanbod van onderwijsondersteuning in de regio. De profielen maken deel uit van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Het schoolondersteuningsprofiel heeft drie belangrijke functies:

Het geeft antwoord op de vraag of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Op basis van dit profiel wordt duidelijk wat de Meester Neuteboomschool wel of niet voor een kind kan betekenen en is het een middel om hierover te communiceren met ouders.
    Ook ondersteunt het schoolondersteuningsprofiel het professionaliseringsbeleid van scholen. In dit document staat namelijk beschreven waar de school voor staat en laat het zien welke ambities de school heeft als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden.
    Bovendien geeft het ondersteuningsprofiel inzicht in hoeverre de scholen voldoen aan het afgesproken niveau van basisondersteuning. Voor het samenwerkingsverband Passend Onderwijs is dit belangrijk om te weten.

U kunt het schoolondersteuningsprofiel hier downloaden.