Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad van onze school vergadert doorgaans 5 keer per schooljaar. De gezamenlijke inbreng van ouders en leerkrachten in de MR, bepaalt mede de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. De geplande MR-vergaderingen zijn te vinden op de website van de school en de verslagen van de vergadering zijn, nadat ze zijn vastgesteld, bij de secretaris op te vragen (indien gewenst).

De MR bestaat uit personeelsleden en ouders en de directeur als adviserend lid. Momenteel nemen de volgende personen zitting in de medezeggenschapsraad:

Voorzitter     Willem Dreves
Lid     Janneke Zwiers-Manning
Lid     Marije Peereboom
Lid     Kevin Christians
Lid     Wilma Greven
Lid     Loes Doornbos
Adviserend lid     Aniek de Vries (directie)